Skip to content

New start in the water. Two stories from our new graduates.

Ny början i vattnet. Två berättelser från våra studenter

This year we are participating in TIA Stockholm (Early integration for asylum seekers in Stockhlom) with WATERSTART project and we have completed several swimming courses for asylum seekers over spring & summer.

Det här året deltar vi i TIA Stockholm (Tidiga insatser för asylsökande personer) med WATERSTART projekt. Vi har genomfört flera simkurser för asylsökande i vår och sommar.

Here are two of our students from Waterstart that we would like to highlight as they are continuing their way in the swimming world from complete beginners to swimming teacher assistants and life savers.

Här är två studenter från Waterstart som vi skulle vilja uppmärksamma för att de fortsätter sina väg inom simning från absolut nybörjare till livräddare och assistent till simlärare.

Danis, Uganda

(på svenska läs nedan)

Danis is from Uganda and is 38 years old. He has never even stepped into the water before joining our project. Why did he want to learn how to swim?
To get back to his home town part of the way he needs to take a boat. Every year people lose their lives in accidents on the water during this route. Safety breeches and complete lack of swimming skills and water safety knowledge cause people to panick and loose their life.
Danis came to our project with a mission. To not only learn how to swim himself, but even help more people in his home country to learn and to spread awereness of importance of swimming as a life saving skill.

In the first few lessons he was sinking like a stone and extremely nervous. However, he didn’t give up. He came to the classes every week, he put in the effort. After 15 weeks he was able to swim his first 10 m and then there was no way to stop him. 20m, 30m, finally 50m and after the summer camp in the open water here he was at Riddarfjärdsimningen taking his open water badge (200 m swim with a jump). He has also received training in HLR and life saving in open water.

But he is determined to train further. His goal is to be able to swim for three hours non stop, because in case of an accident back in Uganda, he would have to swim for several hours to stay alive.

Danis kommer från Uganda och är 38 år gammal. Han har aldrig varit i vatten förrän han deltog i vårt projekt. Varför ville han lära sig simma?
För att ta sig hem till sin by måste Danis åka båt. Varje år omkommer folk på grund av olyckor under färden. Brist på simkunnighet och kunskap i vattensäkerhet orsakar panik och resulterar i att folk dör.


Danis kom till vår projekt med ett mål. Han ville inte bara lära sig simma själv men också hjälpa andra människor i sitt hemland genom att sprida medvetenhet om hur viktig simning är som livräddningkunskap.


Under hans första lektioner sjönk Danis som en sten och han var väldigt nervös. Men han gav inte upp. Han kom till sina lektioner varje vecka and han jobbade hårt. Efter 15 veckor han kunde simma sina första 10 m och sen kunde ingenting stoppa honom. 20 m, 30 m och till sist 50 m. Efter sommarkollon i öppet vatten deltog han i Riddarfjärdsimningen då han efter att ha hoppat i djupt vatten simmade 200 m och uppnådde märket “vattenprovet i öppet vatten”. Han har också fått utbildning i första hjälpen och livräddning i öppet vatten.


Men han har bestämt sig att fortsätta träna. Hans mål är att kunna simma tre timmar utan avbrott, eftersom om det skulle hända en olycka i Uganda han skulle vara tvungen att simma flera timmar för att överleva.

Proud of you, Danis! Vi är stolta över dig Danis!

Danis with coach Qlasse during HLR training, spring 2019

Fereshte, Iran

(på svenska läs nedan)

Fereshte grew up in Iran and got higher education in agriculture. She started working in the industry and loved her job and her life. Starting 2017 things turned for the worst. Powerful earthquake left her home town in ruins. Her family and friends were all left without a place to live or means to support themselves.

She came to Sweden but then couldn’t come back due to recent political landscape changes that accompanied the natural disasters Iran faced over the past few years.

Fereshte felt lonely and depressed, she has continuous contact with a psycologist and is trying to find her place in her new country, not knowing when and if she will be able to come home.

Fereshte is 34 years old and never learned how to swim. She came to our courses to try something new and found more than she could hope for.

She found a new purpose and happiness in the water. In the summer she has started working as a swimming assistan teacher.

Feresthe växte upp i Iran och hon fick sitt diploma inom jordbruk. Hon började jobba inom industrin och hon älskade sitt jobb och liv. Från 2017 saker blev värre. En stark jordbävning skakade hennes hem och lämnade bara ruiner. Hennes familj och vänner lämnades utan någonstans att bo och utan möjlighet att försörja sig.


Hon kom till Sverige men kunde sen inte återvända till sitt land på grund av förändringar i politiskt landskap efter naturkatastrofer under det sista åren. Fereshte kände sig ensam och deprimerad. Hon är i kontakt med psykolog och försöker hitta sin plats i sitt nya land utan att veta när hon kommer att kunna återvända till sitt hem.


Ferseshte är 34 år gammal och hon har aldrig lärt sig simma. Hon kom till våra kurser för att prova någonting nytt men hon hittade mer än hon kunde hoppats. Hon hittade ett nytt ändamål och glädje i vattnet.
Hon har även redan börjat jobba som simlärarassistent i en annan simklubb.


We wish you all the success, Fereshte! Vi önskar dig all lycka och framgång, Feresthe!

Fereste’s home town after an earthquake was left in ruins.

Thank you everyone who participated in our Waterstart project so far and our coaches Qlasse, Holly, Milla & Saima. Here is a video with some bright memories from this spring semester.

Tack alla som deltog i vär Waterstart project så länge och tack till våra tränare Qlasse, Holly, Milla, Saima och Ho Yi. Här är en video med några minnen från vår terminen.

Memories from spring and summer with our TIA Project Waterstart

4 thoughts on “New start in the water. Two stories from our new graduates.”

  1. Pingback: Happy Birthday To Us! 5 Years of Stockholm International Swimming Club – Stockholm International Swimming Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.