Vattenstart

Om du är asylsökande i Sverige, kom och lär dig att sima hos oss!

Vattenstart är en gratis 2 månaders simningskurs. Det finns ungefär 4 studenter i varje grup. Du kan lära dig nya färdigheter i vänlig och trevlig miljö. Vi hjälper våra studenter att börja använda svenska språket i lättsam atmosfär.

De bästa studenterna kan bli anställda som tränares assistenter. Man kan läsa mer om våra stundenters suce här.

Vi har regelbundna gruppkurser under året. Det finns inga tillgängliga kurser just nu. Kontakta oss om du är intresserad — vi sätter gärna upp dig på väntelistan!

Vår verksamhet innefattar simkurser för asylsökande från 16 år. Kursgång: 1 gång i veckan, i 8 veckor. Varje simkurs  undervisas av 1 lärare och 1 assistent.

Vi hjälper våra studenter att integrera i det nya samhället: använda kollektivtrafiken, träffa andra människor med liknande intressen, få kompisar och samtidigt förbättra sin hälsa. Efter varje kurs kommer vi att erbjuda de två bästa studenterna jobb som simlärarassistenter. I slutet av varje kurs erbjuds bästa studenter jobb som simlärareassistent för nästa kurs samt vidare utbildning i HLR, simning och träningslära, vatten säkerhet och livräddning.

VIKTIGT: När du registrerar dig, skriv ditt LMA kort nummer eller annat bevis att du är asylsökande.

Vi deltar i TIA Stockholm (Tidiga insatser för asylsökande personer) med Vattenstart projekt. I samarbete med